FORSIDE  |  OM OS  |  FORRETNINGSBETINGELSER  |  KONTAKT  |  SØG

Forretningsbetingelser

De beskrevne forretningsbetingelser gør sig gældende for både kunden og Profile Makers ApS (herefter kaldet PM).

Intet salg til private

Vi henvender os udelukkende til virksomheder, offentlige institutioner, foreninger og klubber.

Levering
Alle bestillinger leveres som udgangspunkt ab dansk lager. Forsendelsen sker for købers regning og risiko. Varer leveret i udvalg faktureres til katalogpris samt fragtomkostninger.

Varemodtagelse
Køber skal straks ved varemodtagelse kontrollere, at leverancen stemmer overens med følgeseddel, og at kasserne er ubrudte. I tilfælde af anbrud, beskadigelse eller manko skal der gøres anmærkning herom ved kvittering af fragtbrev. Reklamation skal ske skriftligt til PM og aldrig senere end 5 hverdage efter varemodtagelse.

Priser
Alle oplyste priser er eksklusive moms. Der tages forbehold for prisstigninger, valutaændringer, afgiftsændringer, udsolgte varer, trykfejl og force majeure. Ved force majeure forstås forhold, der ligger uden for PM’s kontrol, fx brand, krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import-/eksportrestriktioner, ekstraordinære  indgreb fra statslige eller EU myndigheder, vareknaphed, fejl og mangler eller forsinkelser på leverancer fra underleverandører eller andre omstændigheder, som PM ikke er herre over.

Betalingsbetingelser
Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage netto kontant regnet fra fakturadato. Ved manglende rettidig betaling tilskrives renter af det til enhver tid skyldige beløb iht. gældende lovgivning. Ejendomsretten til leverancen forbliver hos PM, indtil den fulde købesum herfor er betalt.

Tvist
Enhver uenighed eller tvist mellem kunden og PM i anledning af indgåede aftaler, skal, såfremt den ikke kan løses i mindelighed, behandles efter dansk lovgivning ved Retten i Herning.

 

Profile Makers Aps - www.profilemakers.dk - firma@profilemakers.dk - tlf. 2539 4749 - tlf. 2290 3736